A Bow Shock ใน Orion Nebula Space Wallpaper

ธนูช็อตในเนบิวลานายพราน

การกระแทกของคันธนูถูกสร้างขึ้นในอวกาศเมื่อก๊าซสองสายชนกัน (เครดิตรูปภาพ: NASA และ The Hubble Heritage Team (STScI/AURA))วอลล์เปเปอร์อวกาศสุดเจ๋งนี้แสดงให้เห็นว่าการกระแทกคันธนูถูกสร้างขึ้นในอวกาศเมื่อก๊าซสองสายชนกัน ดาวฤกษ์อายุน้อย LL Ori ปล่อยลมสุริยะ ซึ่งเป็นกระแสของอนุภาคที่มีประจุซึ่งเคลื่อนที่ออกจากดาวอย่างรวดเร็ว วัตถุในสายลมชนกับก๊าซที่ระเหยออกจากศูนย์กลางของเนบิวลานายพราน ทำให้เกิดพื้นที่ชนรูปพระจันทร์เสี้ยวในภาพ

วอลเปเปอร์

มาตรฐาน
800x600
1024x768
1280x1024
1600x1200
กว้าง
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1200